Titre:
GIPAC
URL:
gipac
Nom (ar):
المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب
Description (fr):
Groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles
Description (ar):
المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن و الأرانب
WebSite URL:
http://www.dataportal.gipac.tn